Conferences
3

  1. Kaczyńska A., Pijet-Kucicka M., Ozga M., Mielecki M., Buczyńska A., Żak E., Olejniczak M., Pająk P. IL-13RA2- and EphR2 - targeted therapy for glioblastoma. Preclinical drug development. 11th International Conference on Contemporary Oncology, 13-15.03.2019 r., Poznań

  1. Kaczynska A., Pajak B., Zak E., Ozga M., Mielecki M., Olejniczak M. Pre-clinical development plan od WPD101 – new targeted therapy for glioblastoma. XI Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku MKNOL „Nauka dla przemysłu, przemysł dla nauki”, 14-16.11.2018, Warszawa; Proceedings: P05.
  2. Pajak B., Lewandowska H., Kaczynska A., Ozga M., Mielecki M., Zak E., Olejniczak M. Theranostic approach in cancer treatment – new strategy for early diagnostic and efficient therapy in uveal melanoma metastasis to the liver. XI Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku MKNOL „Nauka dla przemysłu, przemysł dla nauki”, 14-16.11.2018, Warszawa; Proceedings: P11.

Pajak B., Kaczynska A., Górna M., Ziemniak M., Woźniak K., Żak E., Olejniczak M. Development of a new targeted drug WPD001 for treatment of glioblastoma. "Brain Tumors Meeting 2018 -s from biology to therapy", 21-23.06.2018, Warsaw, Poland; Proceedings: P17.

http://braintumorswarsaw.pl/